--> 'cookieChoices = {};'

Servisu apkopojums (SVĢ)


Kursos pētītās un dažas citas noderīgas tēmas
 • Par sadarbības iespējām tiešsaistē - atvērt un skatīt;
 • Tiešsaistes servisi dažādu mācību priekšmetu skolotājiem - atvērt materiālus;
 • Noderīgi materiālu apkopojumi dažādu mācību priekšmetu skolotājiem - skatīt;
 • Formatīvās vērtēšanas servisi - atvērt;
 • Formatīvās vērtēšanas rīki - atvērt;
 • Summatīvās vērtēšanas servisi:
 • --- Google veidlapas skolā - atvērt un skatīt;
 • --- Testu serviss Edueto skolā - atvērt un pētīt (iespējams vairs neeksistē);
 • --- Wizer.me - serviss mācību materiālu un pārbaudes darbu realizācijai (atvērt materiālu); 
 • --- Formative - serviss interesantām, interaktīvām un atraktīvām nodarbībām - skatīt;
 • --- LearningApps.org - ļoti daudzveidīgu uzdevumu izveides serviss;
 • --- Bezmaksas testu serviss ThatQuiz - atvērt un skatīt;
 • --- Mazliet izvērstāk par Teas Teach with Blendspace - atvērt un skatīt;
 • Windows planšetes skolā - atvērt;
 • Google Sites, mājas lapas izveide Google lietotājiem - atvērt;
 • Zoho Showtime tiešsaistes prezentācijām - atvērt;
 • Interaktīvas nodarbības ar Nearpod - atvērt;
 • Mājas lapas izveide ar Zoho Sites - atvērt;
 • „eTwinning: metode, IKT rīki, vieta mācību procesā” - skatīt;
 • Par dažādiem tiešsaistes servisiem - skatīt;
 • Digitālie materiali, domu kartes, mākoņi, krustvārdu mīklas, u.tml. - skatīt;
 • --------------------------------------------------------------------------------
 • Par argumentāciju kā domāšanas procesa daļu - lasīt;
 • Mācīšanas un mācīšanās metodes - atvērt.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru