--> 'cookieChoices = {};'

24 septembris, 2016

Formatīvās vērtēšana servisi


Par formatīvās vērtēšanas realizācijas iespējām ar IT

Formatīvā vērtēšana - izmanto, lai stimulētu mācīšanās procesu!
 • Sākuma vērtēšana, zināšanu vai viedokļu  noskaidrošana;
 • ikdienas vērtēšana - balsošana vai vienkārši testi atgriezeniskās saistes iegūšanai par nodarbībā apgūto (varētu būtu arī vērtēšanai ar i/ni).
Informācija par vērtēšanu:
 • no VISC - lasīt
 • no Activboard.lv - skatīt;
 • Ventspils 6.vsk. - skatīt
 • īsi un kompakti (Jelgavas valsts ģimnāzija) - skatīt!
Formatīvās vērtēšanas vajadzībām ir iespējams lietot daudzus tiešsaistes servisus:
 • QuizMoz.com; - balsošana un vienkārši testi (rez. - grafiski);
 • Mentimeter.com - balosošana ar tālruņiem (ir bezmaksas versija);
 • Tally.tl - balsošanai (veido bez pieraksta);
 • Pollcode.com - vienkāršs bezmaksas balsošanas serviss; 
 • Polleverywhere.com - aptauju un testu serviss (aptaujas, testi, vārdu mākoņi, ranžēšana, interaktīvie attēli, izvēle no saraksta, bet bez maksas tikai 25 atbildēm) - Android app;
 • Answergarden.ch - interesants aptaujas atbilžu apkopošanas rīks;
 • Plickers.com - balsošana ar simboliem, rezultātu fiksēšana ar skolotāja tālruņa kameru;
 • Kahoot (get.kahhot.it - sagatavošanai, kahoot.it - spēlei);
 • Nearpod.com - balsošanai, testiem, interaktīvām nodarbībām, prezentācijām ar straumēšanu;
 • Zeetings.com - balsošanai, testiem, interaktīvām nodarbībām, prezentācijām ar straumēšanu;
 • Socrative.com - interatīvas nodarbības ar satura straumēšanu, sacensības; 
 • Spiral.ac - līdzīgas iespējas iepriekš minētajiem servisiem un vēl citas iespējas (Quicfire, Discuss, Team Up);
 • Blendspace.com (TES Teach) - elementārs veids mācību stundas izveidei, ieskaitot formatīvās vērtēšanas elementus;
 • ThatQuiz.org - interesants testu serviss ar klašu izveidi un rezultātu apkopošanu;
 • Versal.com - interakt;īvu mācību materiālu sagatavošana, ieskaitot formātīvās vērtēšanas iespējas;
 • Triventy.com - sadarbības testi klasei; 
 • Google Forms - ļoti bagātas iespējas formatīvajai vērtēšanai!
Lietotnes viedtālruņiem un planšetēm
MS Powerpoint papildinājumi
 • MS Office Mix - papildinājums Powerpoint interaktīvu prezentāciju izveidei un lietošanai klasē, skatīt:
 • iSpring Suite Free - dod iespēju veidot testus 'Powerpoint; skatīt šajā vietā;
 • iSpring Converter Free - konvertē Pwerpoint prezentāciju Flash vai HTML5 formātā, skatīt šeit;
 • AuthorPoint Light - konevrtē ppt prezentācijas uz Flash formātu, sīkāk lasīt šeit!
 • Zenler Studio - interaktīvu mācību materiālu veidošanai MS Powerpoint, skatīt Zenler vietnē!
Jāpiebilst, ka ļoti daudz un dažādas iespējas ir apskatītas tīmekļa vietnē ManaKlase.wikispaces.com! Skatiet un pētiet!

Quizmoz

Quizmoz ir iespējams:

 • veidot aptaujas, nobalsot (bez iepriekšējas reģistrācijas)
 • veidot vienkāršus testus;
 • koplietot (ar hipersaiti, kura tiek uzģenerēta);
 • apskatīt balsošanas rezultātus grafiski

Demo:
http://www.quizmoz.com

Ilustrācijas no vietnes Quizmoz.com:

 


 Tally.tl 

Tally ir ļoti elementārs rīks balsošanas vajadzībām. Var lietot bez reģistrācijas. Saite izplatīšanai tiek uzģenerēta adreses rindā!

Piemērs Tally - http://tally.tl/QjDwe
 
 Pollcode

Iespējams:
 • veidot aptaujas;
 • mainīt aptauju izskatu;
 • lietot koplietošanas (nobalsošanas) saiti;
 • izmantot iegulto kodu, ievietošanai savā tīmekļa lapā;
 • izveidot kontu aptauju un rezultātu saglabāšana.
 Sagatavošana

 Izplatīšana balsošanai

Rezultāti

Piemērs Pollcode - http://vote.pollcode.com/65686668

Answergarden

Vietne - answergarden.ch

Paspēlēsimies?


answergarden.ch/348244

Plickers

      Visai interesants balsošanas serviss, kurā dalībniekiem tiek izdrukātas balsošanas kartes (lapas) ar atbilstošiem atbilžu kodiem, bet rezultātus apkopo ar nodarbību vadītāja tālruņa vai planšetes kameras palīdzību! Tas nozīmē, ka balsošanas organizēšanai viedtālrunis vai planšete nepieciešams tikai 1 eksemplārā! Dalībniekiem nav nepieciešamas viedierīces!

Vietne: https://plickers.com/; saite Google Play;Skolotājs ar viedierīces kameru noskenē skolēnu balsošanas kartes un sistēma apkopo rezultātus!

Kahoot

Vietnes:
Kahoot ir viens varen atraktīvs  spēļveida aptauju un testu serviss, kurā skolēni parasti balso no savām viedierīcēm! Kahoot kopā ar viedtālruņiem vai planšetēm atraktīvā veidā aiztāj dārgās balsošanas pultis!

Darbības aptaujas sagatavošanai:
Pēc spēles veida izvēles tiek uzģenerēts spēles pin kods (Pin), kuru spēlētāji ievada sesijas palaišanas laukā. Pēc pin koda ievades vēl ir jāievada dalīdnieka vārds un spēle var sākties! Ja darbs notiek stundā un jāzina dalībnieku izvēles, tad jāievada skolēna vārds un uzvārds, lai korekti tiktu fiksēti aktivitātes rezultāti!

Nearpod

Vietnes:
Prezentāciju par Nearpod lietošanu vietnē manaklase.wikispaces.com - skatīties!


 Zeetings

Vietne - Zeetings.com

Lielisks serviss aptaujām, testiem un interaktīvām prezentācijām tiešsaistē! Prezentācija par lietošanu - skatīt šeit!


 Spiral 

Spiral.ac nodrošina vairākus teicamus servisus skolotāju vajadzībām - aptaujas (Fire), diskusijas (Discuss) un darbu grupās (Team). Pēdējā aktivitāte iekļauj klašu un grupu izveidi, skolēnu pievienošanu grupām un grupu darba vides nodrošinājumu.

Spiral sākuma logs:Aptaujas izveide:


Jaunas diskusijas jeb interaktīvas prezentācijas izveide:Grupu darba organizēšana:


Uzdevums klasei un grupām


Grupu darba rezultātu (Outcomes) precizējumi


Ierīču lietošanas nosacījumi


Darbs grupās (var izmantot taimeri)


Grupu darba apkopojums

        Kopumā Spiral.ac iespējas ir visai iespaidīgas, bet nodarbību laikā traucēja neliela slaidu straumēšanas bremzēšanās, kā arī nepieciešamība katru slaidu no jauna palaist izpildei (Play). Tā kā serviss ir relatīvi svaigs, droši vien gaidāmi uzlabojumi darbībā un nākotnē arī citas papildu iespējas.

Swipe

Vietne - www.swipe.to;

Swipe arī ir serviss interaktīvu prezentāciju izveidei ar iespēju veidot aptaujas un straumēt prezentācijas uz nodarbības dalībnieku ierīcēm. Pieejams bezmaksas konts, nodrošina itin labas iespējas.

 TES Teach (Blendspace)

Vietne -  Blendspace.com

Gata Šeršņeva prezentācija par Blendspace lietošanu:


 ThatQuiz

Vietne - ThatQuiz.org

Apraksts - lasīt!

Prezentācija par ThatQuiz:


 Versal

Vietne - Versal.com

Versal.com (atvērt) - lielisks tiešsaistes rīks interaktīvu mācību materiālu izveidei (servisa ievada apraksts)!

Google formas (testi un aptaujas)

Prezentācija par tēmu:


   
 iSpring Suite Free

iSpring Suite Free (v.6.2.0) nodrošina interaktīvu prezentāciju izveidi MS PowerPoint, dodot iespēju izveidot aptaujas un testus, kurus var izpildīt pievienotajā testu izpilde modulī (Player). Nodrošināta arī Flash un Youtube materiālu vienkārša pievienošana!
 • iSpring Suite Free - dod iespēju veidot testus PowerPoint; skatīt šajā vietā;
 • iSpring Converter Free - konvertē PowerPoint prezentāciju Flash vai HTML5 formātā, skatīt šeit;
iSpring Free MS Powerpoint
iSpring Free rīkjosla
Testa jautājumi ar iSpring Free

MS Office Mix

MS Office Mix - papildinājums PowerPoint interaktīvu prezentāciju izveidei un lietošanai klasē, nodrošina aptauju un testu veidošanu, testus pie video, ekrāna ierakstu, u.tml., skatīt:


Nobeigumā var piebilst, ka šajā materiālā apskatītie servisi nodrošina ne tikai formatīvās vērtēšanas vajadzības, bet vairākos gadījumos piedāvā arī summatīvās vērtēšanas iespējas ar rezultātu apkopošanu. Veiksmi savu skolotāja iespēju dažādošanā!

P.s. Nepretendēju uz visaptverošu apskatu, bet ceru, ka kādam skolotājam noderēs!

----

22 septembris, 2016

„eTwinning: metode, IKT rīki, vieta mācību procesā”Tēma: „eTwinning: metode, IKT rīki, vieta mācību procesā”

Projekts, tā izstrādes etapi. Informācijas meklēšana un apkopošana.

 • eTwinnig projektu izstrādes etapi, projektu piemēri.
 • Informācijas meklēšana un apkopošana:

Interaktīvas nodarbības organizēšanas iespējas.

 • Nearpod
 • Socrative

Attēlu korekcija: attēlu izmēru maiņa, spilgtums, kontrasts. Attēlu kolāžas un slaidrādes.

 • MS Office iebūvētās iespējas (Photo Gallery, Word, Paint)
 • iPiccy attēlu korekcijas (vai Sumopaint)
 • Loupe - kolāžas, kartiņas, u.tml.
 • Kizoa - animētas muzikālās kartiņas, apmales attēliem, video no bildēm, u.tml.

eTwining projektu ideju izstrāde un apkopošana vienā dokumentā.

 • Projektu ideju fiksēšana treniņu projekta Twinspace
 • Darbs grupās: projekta idejas izvēle grupās un tā apraksta sagatavošana treniņu Twinspace;

Izmantotās vietnes:

Videokonferenču servisi

Darbs ar Adobe Connect konferenču servisu.

Wiggio servisa iespējas.

Izveidojam grupu:Izveidojam vajadzīgos objektus (mapes, diskusijas, balsošanas, virtuālās tikšanās, ziņojumus, notikumus, u,tml.):


Darbs ar skaņu un video mobilajās ierīcēs (šeit)

 • Mobilo ierīču mikrofona izmantošanas iespējas (saite):
  • Diktofons (saite)- ieraksti grupas sarunas!
  • Vocaroo.com - ieraksti runu un nosūti to!
  • Skaņas pastiprināšana (saite) - ja grūti skaļi runāt!
  • Skaņas skaļuma mērīšana (saite)- grupa pārāk trokšņo!
  • Skolas zvans (saite) - ļoti noder ikdienā!
 • Mobilo ierīču kameras izmantošanas iespējas (saite):
  • Fotografē!
  • Ieraksti grupu darba aktivitātes!
  • Skenē dokumentus (saite)!
  • Fotografē tāfeli!
  • Skenē QR kodus un svītrkodus (saite)!
  • Izmanto kā mobilo dokumentu kameru (saite)!
  • Izmanto kā mobilo interaktīvo tāfeli (saite)!
  • Ieraksti video un dalies (videoziņojumi)!
  • Apstrādā attēlus un video (saite)!
  • U.tml.

Tiešsaistes audio ierakstu iespējas

 • Vocaroo.com - ieraksti audioklipu un nosūti to! Skolotājs var ierunāt uzdevumu un nosūtīt izpildei, skolēni var ierunāt dzejoli, eseju un atsūtīt skolotājam, kurš to noklausās sev ērtā laikā. Noteikti var noderēt darbā ar kautrīgiem skolēniem!
 • Online-voice-recorder.com - arī tiešsaistes rīks audio ierakstam no mikrofona. Iespējams no ieraksta izgriezt vajadzīgo fragmentu (Cut your recording).
 • Speakpipe.com/voice-recorder - vēl viens tiešsaistes rīks audio ierakstam no mikrofona. Princips: ieraksti - noklausies- nosūti!
 • Vairāk par darbu ar audio skatīt vietnē Manaklase - atvērt un lasīt!

Grupu darba organizēšana projektos (skat. šeit un šeit)

 eTwinning projekta plānošanas darbs grupās - grupas izvēlētā projekta sagatavošana un reģistrācija eTwinning.net; prezentācijas sagatavošana!

Dažas sagataves un piemēri materiālu apkopošanai grupu darbā
 • Kolektīvā dzeja (sagatave) - Google diskā izklājlapā ievada skolēnu vārdus katru savā rindā, nodod koplietošanā ar tiesībām rediģēt. Atver un katrs raksta savu esejas tekstu šūnā iepretim savam vārdam;
 • Izdevums (grāmatiņa) vienā stundā (sagatave stundai, bet te - piemērs) - Google diskā teksta dokumentā ievada grāmatiņas nodaļu tematus (katru jaunā lappusē), sadala tematus (nodaļas) skolēniem, nodod dokumentu koplietošanā ar tiesībām visiem rediģēt (vai ar saiti). Skolēni atver norādīto dokumentu un aizpilda katrs savu nodaļu. Darba beigās grāmatiņa ir gatava! Protams, ieteicams izmantot vienotu stilu noformējumam!
 • Kolektīvā prezentācija (sagatave) - rīkojas līdzīg kā iepriekšējos gadījumos, bet šajā gadījumā norāda slaidus katrai darba grupai. Vajadzības gadījumā katra grupa var pievienot jaunus slaidus! Izmantojot zīmēšanas rīkus, lieliski var veidot domu kartes!
 • *! - ļoti līdzīgi var darīt ar tiešsaistes Word, Excel vai PowerPoint kompānijas Microsoft tiešsaistes diskā OneDrive!
 • *! - prezentācija par GoogleDrive un OneDrive, bet šeit izvērstāki materiāli!

Par tīmekļa vietņu izstrādi


Prezentācija par blogiem un tīmekļa vietņu veidošanas servisiem:
Vairāk par tēmu - lasīt šeit!

Tīmekļa vietņu izstrādes servisi

Zoho Sites darba logs:


Izvērtēšana


Padlet sienā uzrakstiet, kuri bija Jums noderīgākie rīki vai materiāli!


Daži atradumi

 • T.Gvozdeva, "Fotokompozīcijas pamati" - atvērt
Meklēšana
Balsošana
PollCode piemērs (iegults):

Vai kursos uzzinājāt kaut ko jaunu?


pollcode.com free polls

Testi
learningapps.PNG

Attēli
abstract_art.PNG

Stundām
Tāfele no Glencoe (saite)

Glencoe.PNG

eduWeaver tāfele (tāfele eksaktajiem) - https://www.eduweaver.com/whiteboard.php

eduWeaver.PNG

Iegulto (Embed) kodu ģenerators - atvērt!

21 augusts, 2016

Kursi par Google servisiem


Oktobrī un  novembrī tiek piedāvāti kursi virtuālajā vidē (Bigmarker) par dažādiem Google servisiem. Skolotāji iegūs zināšanas par Google servisiem un to praktisku pielietojumu. Kopumā notiks 6 nodarbības, katra 1,5h garumā.

Izvērstāka informācija manaklase.wikispaces.com - atvērt un skatīt!

Veiksmīgu mācību gadu!

---


28 aprīlis, 2016

Veidojam stundas ar Versal.com!


Nejauši atklāju tīmekļa rīku stundu sagatavošanai Versal.com, kurā pat bezmaksas versijā ir iekļauts tik bagāts dažādu sīkrīku klāsts, ka noteikti varu ieteikt Versal.com skolotājiem dažādu mācību materiālu sagatavošanai un sekmīgai lietošanai mācību procesā. Pašā Versal.com darba logā sagatavots neliels ievada materiāls ir skatāms šeit - atvērt apskatei vai raksta beigu daļā iegultajā logā!

Versal tīmekļa adrese - https://versal.com!

Noskatieties apmācību video (šeit) un būs saprotams, kā veidajams stundas materiāls!

Versal darba logs 

Tālāk varat papētīt pašā Versal.com vietnē sagatavoto ievada materiālu par Versal iespējām:


Jāpiebilst, ka, atjaunot vai papildinot kursu, tas iegultajā vietā arī automātiski atjaunināsies! 

Veiksmīgu lietošanu!

---30 marts, 2016

Īsi par kompetencēm


Šobrīd moderni runāt par kompetencēs balstītu izglitību, bet informācijas par to skolotājiem nav nemaz tik daudz.

Šajā rakstiņā informācija par kompetencēm no dažādiem avotiem!

VISC, G.Catlaks "Kompetenču pieeja vispārējā izglītībā: mērķi un izaicinājumi"IZM par šo tēmu - skatīt!

LA "Moderni skolosies jau pēc diviem gadiem" - skatīt šeit!

Likumi.lv

1. Nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā un prasme zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā darbībā. Personas (darbinieka) kompetenci vērtē apkārtējie cilvēki, sadarbības partneri, sabiedrība.
2. Piekritība, tiesīgums (kādā jautājumā), pilnvaru kopums; sfēra, par ko ir uzdota atbildība, ņemot vērā personas izglītību, spējas, zināšanas un pieredzi attiecīgajā jomā".
Raksturojot izglītības procesā iegūstamos studiju rezultātus, angļu valodas frāze "knowledge, skills and competences" latviski atveidojama ar "zināšanas, iemaņas un prasmes".
Skat. - http://likumi.lv/doc.php?id=203798

 Skolotāja profesionālā kompetence 

Skolotāja profesionālā kompetence – pieredzes gūšanas iespējās pamatota spēju un pieredzes individuāla kombinācija” (Maslo I., Tiļļa I., 2005.) kā arī izglītības procesā iegūtā un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un attieksmēm balstītā spēja, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai.
Skat. - http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=12113&chapterid=3597

Cilvekresursi.lv
 • Kompetence – personību raksturojošu faktoru kopums, kas nepieciešams labai, sekmīgai darba uzdevumu izpildei.
 • Kompetences – zināšanas, pieredze, prasmes, spējas kādā jomā.Kompetenču modelis – pienākumu vai uzdevumu kopums, kas ir darba procesa sastāvdaļa ar standartiem, kas jāievēro darba procesā.
 • Kompetenču saraksts – prasību saraksts, kas darba procesā jāizpilda.Kompetents – īpašības vārds, kurš apzīmē spēju veikt darbā uzdotos uzdevumus.
Profesionālās kompetences ir sekojošas – profesionālas zināšanas, profesionālas zināšanas atsevišķās jomās, vispusīgas zināšanas par globālām tirgus tendencēm, prasme plānot komandā un patstāvīgi, profesionālās iemaņas darbam komandā un vienatnē u.c.

Sešas kompetenču grupas, kas ļauj prognozēt panākumus ir:
1. Sasniegumu grupa: orientācija uz sasniegumiem, rūpes par kvalitāti un augstu darba organizāciju, iniciatīva;
2. Savstarpējās palīdzības un servisa grupa: savstarpējā sapratne – empātija, orientācija uz klientu un servisu, vēlme un prasme pakalpot;
3. Ietekmes grupa: citu pārliecināšana, organizācijas pārzināšana un savas darbības rezultātu paredzēšana, kontaktu veidošana, laba un reprezentabla iespaida atstāšana;
4. Vadības grupa: organizēšana, koordinēšana, rīkojumu došana, komandas darba koordinēšana un kontrolēšana, citu izaugsmes stimulēšana, spēja plānot notikumu gaitu un paredzēt savas un komandas locekļu rīcības sekas;
5. Problēmu risināšanas grupa: eksperta kvalifikācija attiecīgajā nozarē, informācijas meklēšanas prasme, analītiskā domāšana, konceptuālā domāšana;
6. Personīgās efektivitātes grupa: paškontrole, pašpārliecinātība, lojalitāte, elastība.

Skat. -

  F.Sarcevičs
**