--> 'cookieChoices = {};'

06 marts, 2017

Testi un datņu izplatīšana LiteManager Free


2015.g. novembrī biju publicējis rakstu "Datorklases pārvaldība ar LiteManager Free" (atvērt rakstu), kurā bija informācija par tās uzstādīšanu klasē un prorgrammatūras pamatiespējām datorklases pārvaldībai. Atgādinu, ka uz skolotāja uzstādītā LiteManager Free Viewer lietotne dod iespēju skolotājam bez maksas pārraudzīt līdz 30 datoriem, kas ir pilnīgi pietiekami skolas datorklasei. Ja skolā ir 2 datorklases, tad jāuzstāda katrā savs komplekts - uz skolēnu datoriem Server, bet skolotāja datorā Viewer. Instalējot Server, tas jāintegrē ugunssienā (Firewall). Skolotāja datorā ieinstalētajai Viewer programmatūrai, iespējams, var nākties mainīt iesatījumus ugunssienā, lai LiteManager Free  kopumā darbotos normāli.
Nesen, versijā 4.8, pamanīju jaunumu skolotāja Viewer programmā (poga Teacher) - tā tagad dod iespēju izplatīt un savākt datnes (failus) un  veidot vienkāršus testus, kā arī tos izpildīt! Žēl gan, ka nav iestrādāts aptauju datu vizuāls attēlojums, bet tik un tā iespēja ļoti noderīga!

Jaunās iespējas ilustrācijās:TestiemVeiksmīgu lietošanu!
---

09 februāris, 2017

Kursi skolotājiem


Gatis Šeršņevs aicina uz kursiem "Tiešsaistes rīki darbam skolā". Sīkāka informācija par kursiem ir skatāma manaklase.wikispaces.com - atvērt un skatīt!

---

11 decembris, 2016

Par virtuālajām tāfelēm un multimediju sienām


Šajā vietnē par minētajām tēmām agrāk jau bijuši publicēti daži materiāli, bet laiki iet, daži servisi izgaist nebūtībā, citi parādās no jauna!

Atjauninātā prezentācija par virtuālajām tāfelēm un multimediju (līmlapiņu) sienām:


---

03 decembris, 2016

Tiešsaistes servisi dažādu mācību priekšmetu skolotājiem


Skolotāja darbam piemērotu servisu Internetā ir ļoti daudz, bet problēma ir tā, ka tie ir izkaisīti - labākajā gadījumā vienā tīmekļa vietnē vien 2 līdz 4 servisi, bet visbiežāk tikai 1 un ļoti retās vietnēs piedāvājumā ir 5 un vairāk servisi.

Šajā rakstiņā piedāvāts apkojums skolas ikdienas vajadzībām (protams, nepilnīgs):
 • Attēlu apstrāde un attēlu kolāžu veidošana 
 • Darbs ar skaņu – audio ziņas un e-pasti, to iespējas
 • Darbs ar video – video ziņas un video apstrāde ar Youtube Creator Studio
 • Planšetes iespējas skolotāja darbā – mikrofons, kamera, u.c.
 • Materiālu apkopojumi skolotājiem
Prezentācija par minētajām tēmām:


---

  21 novembris, 2016

  Par sadarbības iespējām tiešsaistē


  Daudz materiālu par sadarbības iespējām ir atrodams tīmekļa vietnē manaklase.wikispaces.com (aut. G.Šeršņevs, F.Sarcevičs):

  Kolektīvā dzeja, grāmatiņa, prezentācija (GoogleDrive, MS OneDrive)
  • Kolektīvā dzeja (sagatave) - Google diskā izklājlapā ievada skolēnu vārdus katru savā rindā, nodod koplietošanā ar tiesībām rediģēt. Atver un katrs raksta savu dzejas rindu šūnā iepretim savam vārdam;
  • Izdevums (eseja, grāmatiņa) vienā stundā (sagatave stundai, bet te - piemērs) - Google diska teksta dokumentā ievada grāmatiņas nodaļu tematus (katru jaunā lappusē), sadala tematus (nodaļas) skolēniem, nodod dokumentu koplietošanā ar tiesībām visiem rediģēt (vai ar saiti). Skolēni atver norādīto dokumentu un aizpilda katrs savu nodaļu. Darba beigās grāmatiņa ir gatava! Protams, ieteicams izmantot vienotu stilu noformējumam!
  • Kolektīvā prezentācija (sagatave) - rīkojas līdzīg kā iepriekšējos gadījumos, bet šajā gadījumā norāda slaidus katrai darba grupai. Vajadzības gadījumā katra grupa var pievienot jaunus slaidus! Izmantojot zīmēšanas rīkus, lieliski var veidot domu kartes!
  • *! - ļoti līdzīgi var darīt ar tiešsaistes Word, Excel vai PowerPoint kompānijas Microsoft tiešsaistes diskā OneDrive!
  • *! - prezentācija par GoogleDrive un OneDrive, bet šeit izvērstāki materiāli!
   Prezentācija par Google dokumentu iespējām sadarbībai


  Sadarbība ar mākoņservisu palīdzību – Google Drive, MS Onedrive, Dropbox, Mediafire, u.c.

  Sadarbības vajadzībām ļoti ērti ir dažādi mākoņservisu pakalpojumi, t.sk. mākoņdiski. Dažas mākoņdisku nodrošinātās iespējas sadarbības un grupu darba organizēšanai:
  • Vienkārša dokumentu  izplatīšana un savākšana (klasē, grupā, projektā) - sinhronizācija;
  • pietiekama drošība (dokumentu versijas, atjaunošanas iespējas);
  • nav jāuztraucas par saglabāšanu (tā notiek automātiski pie dokumenta izmaiņām);
  • vienkārši izveidot dokumentu aprites sistēmu skolotāju metodiskajai apvienībai, projekta vajadzībām, skolas administrācijas ikdienas darba vajadzībām, u.tml.;
  • vienkārša dokumentu koplietošana (share):
  • --- dažādas izplatīšanas iespējas (ar e-pastu, hipresaiti, ar iegulto objektu);
  • --- dokumentu apskate un apspriešana;
  • --- sinhrons darbs dokumentu izveidei;
  • --- saziņa reālā laikā vienā dokumentā (savdabīgs čats);
  • --- iespēja strādāt ar dokumentu no jebkuras vietas un ierīces.


  Raksts par Dropbox klasē - atvērt un lasīt!

  Virtuālās multimediju sienas sadarbības realizācijai (Padlet, Linoit, Conceptboard, u.c.)
  Domu kartes informācijas organizācijai un strukturēšanai, grupu darba realizācijai (Mindmup, Coggle.it, u.c.)
  • apkopojums par domu kartē, to tiešsaistes servisiem un programmām - skatīt;
  • manaklase.wikispaces.com par domu kartēm - skatīt;
  • Mindmup.com - veinkāršs un efektīvs serviss darbam ar domu kartēm;
  • Coggle.it - lielisks serviss ar sadarbības iespējām (iespējams strādāt grupās);
  • GoCongr (ExamTime) - domukartes, testi, kartiņas, mācību kursi un vairāki citi servisi skolotājiem ar iespēju veidot klase, grupas.
  Vebināru un virtuālo mācību nodarbību organizēšanas iespējas

  Šobrīd iespējams mācīties un sadarboties ļoti dažādos veidos un viena no iespējām - izmantot webināru un virtuālo klašu servisus.
  Manaklase.wikipaces.com - regulāri piedāvā tiešsaistes mācības par dažādām tēmām!

  ---