--> 'cookieChoices = {};'

22 marts, 2011

Skolotājiem noderīgi IT "krikumiņi"

Sveicināti!
Prezentācija paredzēta nodarbībai skolotājiem (1,5h), Jelgava, JRPIC. Prezentācijā ir ievietota daļa no apskatei un iepazīšanai paredzētajiem materiāliem. Noteikti prāvu daļu no saitēs pievienotajiem materiāliem nāksies izstudēt pastāvīgi, jo tik īsā laika sprīdī būs iespējams iepazīt tikai nelielu daļu - iekārdināšanai.


Veiksmi apguvē un lietošanā!
---------------------------------------------------------------------------------------------

05 marts, 2011

Laika līnijas (Timeline) ar MS Excel

    Laika līnijas (Timeline) ir ļoti ērtas hronoloģisku (secīgu) notikumu atspoguļošanai. Skolā visbiežāk tās lieto vēsturē, ģeogrāfijā, literatūrā un, iespējams, retāk arī citos mācību priekšmetos. laika līnijas var zīmēt ar flomasteriem, zīmuļiem, izmantojot lineālu, pievienot uzrakstus, tomēr tas prasa ilgu laiku un pacietību, kā arī minimālas noformēšanas prasmes. Šobrīd daudzi lieto MS Office 2007 vai MS Office 2010, kurās ir pieejams rīks SmartArt, bet vai daudzi to lieto ikdienā? Mazliet paburoties pa SmartArt sagatavēm var atrast veselu virkni sagatavju (veidņu) laika līniju sagatavošanai. 
Piemēram, neliels fragments no laika līnijas par Internet pirmsākumiem Auces vidusskolā:
Te vēl viens laika līnijas piemērs:


Laika līniju attēlus var skatīt Google - šeit vietne ar bildēm. Laika līnijas MS Excel 2007/2010 veido sekojoši:
  • Insert => SmarArt => Process;
  • izvēlas piemērotāko sagatavi (veidni) un apstiprina izvēli;
  • sagatavē ievada datus;
  • nepieciešamības gadījumā laika līnijai pievieno jaunas iedaļas;
  • --- PLP (pele labās pogas klikšķis) uz laika līnijas vēlamajā vietā;
  • --- Add Shape => Add Shape Before (pirms) vai Add Shape After (pēc);
  • --- tā turina, līdz laika līnija ir sagatavota;
  • saglabā Excel datni vēlamajā formātā:
  • --- Save As, ieraksta datnes nosaukumu un izvēlas datnes tipu (Save as type);
  • --- ja izvēlas tipu Web page - saglabās kā tīmekļa (HTML) lapu.
Aplūkojiet špikeri attēlā:


Līdzīgi ar SmartArt Graphics var veidot arī ģimenes kokus (Family Tree). Ģimenes koku veidošanai SmartArt Graphics logā jāizvēlas Hierarchy:


 Nobeigumā dažas vietnes tiešsaistes laika līniju un ģimenes koku veidošanai:
Zinātnisko eksperimentu laika līnija - Wikipedia materiāls.
Microsoft materiāls par šo tēmu angļu valodā - lasiet šeit!
Beigās vēl viena laika līnija (par evolūciju uz Zemes) - skatiet to šeit!

 Veiksmīgu "buršanos"!
*******************************************************