--> 'cookieChoices = {};'

Android: fizika

Noderīgas Android aplikācijas skolas fizikas kursāKids Measure Lite - saite


Šī varētu būt aplikācija, kuru var izmantot mazie bērni un arī 8.klasē, sākot praktiskos darbus mērījumos. Aplikācija piedāvā iespēju padarboties ar garuma mērīšanu, ķermeņu svēršanu, laika mērīšanu.

A - Tools Free - saite


A - Tools free ir noderīgu rīku komplekts, jo ir iekļauts kalkulators, taimeris un hronometrs, mērlenta, kompass, leņķu mērītājs, gaismas sensors, lupa, u.c. noderīgi rīki un sensori!

 Physics Tutor (free) - saite;


Aplikācija izmantojama dažādu vienkāršu fizikas uzdevumu risināšanai.
Usefull Physics Formulas (free) - saite;

Formulas itin bieži piemirstas, te tās varēs atrast un lietot!

Physics Reference - saite;


Fizikas špikeri - formulu krātuve, kuru var izmantot veicot dažādus aprēķinus.

Physics Calculator (free) - saite;


Ar šo kalkulatoru var veikt dažādus aprēķinus fizikā, kā arī darboties ar dažu procesu grafikiem!
Physics Constant Table (free) - saite;


Fizikas aprēķinos konstantes jālieto ļoti bieži, tagad tās atrodamas ļoti vienkārši!
 Physics Playground Lite (free) - saite;


Būvējam, pētām un testējam ar simulācijām dažādas pašu veidotas konstrukcijas un ierīces! Spēkā fizikas likumi!
Physics Sandbox (free) - saite;
Šeit iespējams pētīt birstošu daļiņu uzvedību, demonstrēt un simulēt atbilstošus procesus.
Balance Box (free) - saite;
Balance Box dod iespēju pētīt dažādu konstrukciju līdzsvara problēmas, to var izmantot demonstrācijām, kā arī radošai un pētneiciskai darbībai.
Bridge Architect (free) - saite;
Spēle, kurā jāņem vērā fizikas likumi, gravitācija! Iegūsti pieredzi tiltu konstruēšanā!
Pendulum Lab Physics Simulator  (free) - saite;


Var simulēt un pētīt haotisku dubultā svārsta kustību telpā.

Pie 3D Physics Demo (free) - saite;

Šeit var darboties ar telpiskiem objektiem, pētīt to sadursmes, kustību telpā.
Physics Park (free) - saite;
Fizikas spēles ar citeiem ķermeņiem, šķidrumiem, gāzēm un plazmu! Iekļautas animētas demonstrācijas un instrukcijas.
Archery (free) - saite;
Šaušana ar loku mērķī, darbojas gravitācijas spēks un tas katrā šāvienā ir jāņem vērā, jo mērķa novietojums mainās. Spēli iespējams izmantot demonstrācījām, kā arī slīpi mesta ķermeņa kustības modelēšanai.
 Candle Free - saite;


Fizikas rotaļas ar sveces  liesmu, tā mainās atkarībā no planšetdatora stāvokļa telpā. Liesma reaģē uz planšetdatora ekrāna plaknes stāvokļa maiņām ar  žiroskopa un akselerometra sensoriem.

The Standart Model - saite;
Informācijas krātuvīte par elementārdaļiņām, kurā iekļauts daļiņas apraksts un tabula ar galvenajiem parametriem.
Liquid Simulation (free) - saite;

Pirmajā mirklī šķiet, ka nekā jau tur nav, jo grozot un šķiebjot planšetdatoru notiek šķidruma plūsmas simulācija, bet tas nebūt nav viss! Pavelciet ar pirsktu pa ekrānu un jau redzat kaut ko jaunu! Jo ātrāk pārvilksiet ar pirsktu par ekrānu, jo efekts pamatīgāks, jo redzam, ka daļiņas pārvietoojas līdz, rodas virpuļi! Iedomājieties, ka pirksta kustība imitē kosmiskās raķetes startu! Vai redzat, kādus gaisa virpuļus tā radīs?
Physics Gizmo (free) - saite;


Datu iegūšana un savākšana no planšetdatora sensoriem. Izmanto Bluetooth.
A level experimental physics notes (free) - saite;


Dažādu fizikas eksperimentu aoraksti ar ilustrācijām. Var noderēt mācoties vai gatavojot stundas.
Sensor Kinetics (free) - saite;


Aplikācija darbam ar Android ierīces sensoriem - akselerometru, žiroskopu, u.c. Fiksē datus teksta formā, tos var aplūkot arī grafiski.

Physic Toolbox Accelerometer - saite;
Physics Toolbox sērijas aplikācija ar akselerometra sensora pielietojumu, reaģē uz ierīces kustību, izmaiņas fiksē grafikā. Fizikas ekserimentos Android ierīci novieto, piemēram, uz kustīgas platformas (ratiņiem) un ar šo aplikāciju fiksē kustību grafiski, pēc tam grafiku analizē, veic nepieciešamos aprēķinus, u.tml. Apgūstot Physics Toolbox aplikāciju un viedtālruņa vai planšetes sensoru pielietojumus, iespējams izveidot visai interesantu un kompaktu laboratoriju! Pētām, dalāmies pieredzē un atradīsim arvien jaunas šo ierīču izmantošanas iespējas!
Android Sensor Box (free) - saite;


Aplikācija darbam ar Android ierīces sensoriem. Tos var pārbaudīt darbībā, pētīt, izprast to darbības principus, atrast praktiskus pielietojumus.

Physics Toolbox Light Sensor (free) - saite;

Physics Toolbox Accelerometer (free) - saite;


Darbs ar gaismas sensoru un akselerometru.
Physics Toolbox Light Sensor (free) - saite;
Aplikācija parāda apgaismojuma izmaiņas grafikā. Noteikti iespējams izmantot dažādos eksperimentos fizikā.


Working Scale Free - saite;


Aplikācija pārvērš planšetdatoru par digitālajiem svariem nelielu priekšmetu masas noteikšanai ar precizitāti līdz 0,1g.

Light Meter (free) - saite;

Aplikācija pārvērš Android ierīci apgaismojuma mērierīcē, kura parād apgaismojumu luksos (lux). Iespējams izmantot demonstrējumos un mērījumos fizikā.
SyPreasure (free) - saite;
Aplikācija, kura rāda atmosfēras spiediena izmaiņas un spēj tās attēlot arī grafiski. Var izmantot, piemēram,  novērojumos, pētot atmosfēras spiediena izmaiņu saistību ar laika apstākļiem.
Classic Metronome Free - saite;
Klasiskā vecā labā metronoma aplikācija, kuru var izmantot mūzikā, kā arī vienkāršos mērījumos fizikā laika aptuvenai fikšacijai. Visai līdzīga aplikācija ir arī Analog Metronome (saite).
Dažādi līmeņrāži

Bubble Level (free) - saite;


Aplikācija - līmeņrādis, dod iespēju nolīmeņot jebkuru virsmu. Iespējama ierīces kalibrācija. Var noderēt ikdienā, kā arī fizikas nodarbībās.

Gravitometer (free) - saite;


Gravitometer - aplikācija virsmu nolīmeņošanai.

Clinometer (free) - saite;


Labākā iOS līmeņošanas aplikācija tagad arī Android ierīcēs! Tiešām jauka!


Max Vibrometer (free) - saite;
Max Vibrometer reģistrē planšetes vibrācijas jebkurā plaknē, pie kam ierīce šajā gadījumā ir ar visai augstu jutību un reaģē uz vissīkākajām vibrācijām. Reģistrē vibrācijas 2 skatos. Kā šo iespēju izmantot? Noteikti - pētot ķermeņu kustību (kin emātika, dinamika)!  Liekam lietā savu izdomu!
Ray Optics (free) - saite
Interaktīva aplikācija ģeometriskajai optikai - var izvietot abu veidu lēcas (Lens), spoguļus (Mirror), plātnes (Slab) un priekšmetus (Objects). Pārvietojot šīs lietas, var vēot, kā mainās staru gaita. Var izmantot demostrējumiem, virtuāliem eksperimentiem, grupu darbiem un pētījumiem.
Func Gen Signal Generator (free) - saite
Func Gen Signal Generator lieliski var noderēt apgūstot mācību tēmas par svārstībām, īpaši par elektromegnētsikajām svārstībām, kā arī elektronikas pulciņu nodarbībās. Aplikācija dod iespēju ģenerēt sinusoidālas, trīsstūra un taisnstūra formas signālus plašā frekvenču diapazonā. Tā piedāvā arī baltā trokšņa ģenerēšanas iespēju. Visos ģenerācijas režīmos iespējams mainīt virkni parametru. Tā kā signāls tiek padots uz austiņu izeju, tad to vienkāršā veidā var pievadīt pētāmajām elektriskajām shēmām un izmantot to regulēšanai, bojājumu meklēšanai, u.tml. Google Play iespējams atrast arī citas līdzīgas aplikācijas, bet Func Gen Signal Generator par nelielu maksu var nopirkt Pro versiju ar papildu iespējām, ja tas ir nepieciešams!
QuickPic  (free) - saite;

QuickPic - itin kā labākā fotogaleriju aplikācija Android ierīcēm.

CardioRespiratory Monitor Free - saite;


Aplikācija ar sensoru palīdzību uzņem kardiogrammu.

Electrix Box (free) - saite;Spēle ar eletroierīču pielietojumu.

ElectroDroid (free) - saite;
Rīku kolekcija elektronikai.

iColor - saite


No viļņu garuma līdz krāsām! Atkarībā no viļņa garuma nm spēj parādīt atbilstošo krāsu!

Smart Speedometer - saite

Aplikācija ar augstu precizitāti ļauj mērīt Jūsu kustības ātrumu, izmantojot iebūvētos sensorus. Tas dod iespēju šo aplikāciju izmantot ikdienā (ejot, skrienot, braucot) vai fizikas eksperimentos - atliek Andoid ierīci novietot uz kustīgā ķermeņa un ierīce fiksēs gan momentāno ātrumu, rādīs ātruma un paātrinājuma izmaiņas. Domājam, kā to visu var pielietot!

Tas nu ne tuvu nav viss!

2 komentāri: