--> 'cookieChoices = {};'

06 aprīlis, 2014

Comenius In-Service Training Programm
"Most Effective Internet Tools and E-Learning Methods in Education"
Riga, 06.04.2014 - 12.04.2014


Monday, 7th of April

09:00 Meeting at the Lobby of the Hotel to departure to Training Facilities

09:15-10:15 Introduction of Participants

10:30  - 16:30 Training in Riga, LatConsul Training centre:

---

01 aprīlis, 2014

ExamTime - skolotājiem noderīgs serviss!

ExamTime - visai cerīgs un, šķiet, skolotājiem visai noderīgs bezmaksas serviss, kaut arī pagaidām izstrādes un testtēšanas stadijā. Kādēl tad noderīgs?

Skolotājiem noderīgais:
  • var uzaicināt kolēģus un skolēnus;
  • var veidot grupas, tām pievienot (ielūgt) dalībniekus un dot uzdevumus izpildei;
  • materiālus var lietot individuāli un piešķirt tiesības pildīt grupas dalībniekiem;
  • var viedot:
  • --- testus (Quiz);
  • --- apvēršamās kartiņas (FlashCard);
  • --- konspektus (Note);
  • --- domu kartes un jebkuram tās atzaram (Node) var pievienot attēlus, konspektus, kartiņas, testus vai domu kartes!
 Kopumā izskatās iespējas visai iespaidīgas un daudzveidīgas! Iekārdināšanai prezentācija:


Veiksmi lietošanā!
-----