--> 'cookieChoices = {};'

04 jūnijs, 2014

Digitālie materiali, domu kartes, mākoņi, krustvārdu mīklas, u.tml.


Atruna - materiāls predzēts kursiem Rīgas 13.vidusskolā, bet var lietot arī citi interesenti.

Sākumā padarbosimies ar Nearpod.com!

Tālākajā darbā lietosim arī tiešsaistes tāfeli Twiddla - twiddla.com/1651403!

Dažādu digitālo materiālu izveides servisi (iedvesmai)


Skolotājiem noderīgs mācību materiālu veidošanas serviss ExamTime - skatīt prezentāciju!


F.Sarceviča materiālu apkopojus dažādiem mācību priekšmetiem - manaklase.wikispaces.com/Saites+macibam!

Domu kartes, attēlu apstrāde, dzimtas koki un laika līnijas


Izvērsti materiāli par domu kartēm - šeit un arī šeit!

Vārdu mākoņi, krustvārdu mīklas, balsošana, testi


Vārdu mākoņi, krustvārdu mīklas, u.c. noderīgi servisi - skatīt šo materiālu un arī materiālus  ManaKlase!

Veiksmīgu lietošanu!

---