--> 'cookieChoices = {};'

23 oktobris, 2017

Wizer.me - rīks dažādu mācību materiālu un pārbaudes darbu realizācijai


      Šajā materiālā iekļauta prezentācija par ļoti interesantu un noderīgu tiešsaistes rīku skolotājiem - Wizer.me. Pilnas iespējas nodrošina maksas versijas, bet arī bezmaksas variants Wizer Lite ir gana interesants un iespējām bagāts, lai to patetstētu! Un ja nu tas ir tieši tas, ko meklējāt? Šis Interneta serviss dod iespēju padarīt mācību procesus daudzveidīgāku, interesantāku, ar lielāku pašiesaisti, pašvērtēšanu un nodrošina iespējas vērtēt, lai mācītos!

Wizer.me iespējamie pielietojumi:
  • mācību materiāli (konspekti);
  • mācību materiāli ar reālā laika atgriezenisko saiti (izpratnes padziļināšanai);
  • treniņmateriāli pārbaudes darbiem (testos, pēc to izpildes, tiek rādītas pareizās atbildes);
  • aptaujas;
  • testi;
  • dažādas sarežģītības pārbaudes darbi (ieskaites).
 Iespēju daudzveidību parāda uzdevumu izvēles panelis:


Mācību materiālu izveidi ieteicams sākt ar teorijas materiālu, kuru izveidei var izmantot uzdevumus Text, Image, Video, Link un Embed. Teorijas "porcijas" vēlams kombinēt ar dažādiem pašpārbaudes uzdevumiem (pārējie uzdevumu veidi).

Pārbaudes darbos visdrīzāk jālieto tie uzdevumu veidi, kuri tam paredzēti (izņemot Text, Image, Video, Link, Embed un Discussion).

Izplatīšanas iespējas arī ir pietiekami daudzveidīgas, tomēr darbam klasē visieteicamāk būs lietot saiti (adresi) vai Wizer.me uzģenerētos pin kodu. Skolēniem, pieslēdzoties materiālam, tiks prasīts vārds un uzvārds, kas noteikti noderēs pēc darba izpildes, apskatot un vērtējot rezultātus! Rezultātus var apskatīt vizuālā variantā un lejuplādēt, piem. CSV formātā, kuru pēc tam var ieimportēt izklājlapā (piem., Excel) tālākai analīzei!

Prezentācija ar dažādiem paskaidrojumiem darbam:


Veiksmīgu lietošanu!
---