--> 'cookieChoices = {};'

24 septembris, 2016

Formatīvās vērtēšana servisi


Par formatīvās vērtēšanas realizācijas iespējām ar IT

Formatīvā vērtēšana - izmanto, lai stimulētu mācīšanās procesu (vērtēt, lai mācītos)!
 • Sākuma vērtēšana, zināšanu vai viedokļu  noskaidrošana;
 • ikdienas vērtēšana - balsošana vai testi atgriezeniskās saistes iegūšanai par nodarbībā apgūto (varētu būtu arī vērtēšanai ar i/ni).
Informācija par vērtēšanu:
 • no VISC - lasīt
 • no Activboard.lv - skatīt;
 • Ventspils 6.vsk. - skatīt
 • īsi un kompakti (Jelgavas valsts ģimnāzija) - skatīt!
Formatīvās vērtēšanas vajadzībām ir iespējams lietot daudzus tiešsaistes servisus:
 • Sticky Moose - vienkāršs un interesants viedokļu noskaidrošanas serviss, kurā rezultātu noskaidro ar populārāko no piedāvātajiem viedokļiem;
 • Tricider - ļoti vienkārši lietojams bezmaksas aptauju un lēmumu pieņemšanas serviss
 • QuizMoz.com; - balsošana un vienkārši testi (rez. - grafiski);
 • Mentimeter.com - balosošana ar tālruņiem (ir bezmaksas versija);
 • Tally.tl - balsošanai (veido bez pieraksta);
 • Pollcode.com - vienkāršs bezmaksas balsošanas serviss; 
 • Polleverywhere.com - aptauju un testu serviss (aptaujas, testi, vārdu mākoņi, ranžēšana, interaktīvie attēli, izvēle no saraksta, bet bez maksas tikai 25 atbildēm) - Android app;
 • Answergarden.ch - interesants aptaujas atbilžu apkopošanas rīks;
 • Plickers.com - balsošana ar simboliem, rezultātu fiksēšana ar skolotāja tālruņa kameru;
 • Kahoot (getkahoot.com - sagatavošanai, kahoot.it - spēlei);
 • Nearpod.com - balsošanai, testiem, interaktīvām nodarbībām, prezentācijām ar straumēšanu;
 • Zoho ShowTime (strādā raiti) - interaktīvām prezentācijām tiešsaistē (ar straumēšanu),  iekļaujot prezentācijā aptaujas, jautājumus, vairākus papildu rīkus prezentētājam;
 • ---- skolotājam prezentācijas sagatavošanai - jāreģistrējas Zoho.com (All apps), jāsagatavo prezentācija Zoho ShowTime (no ppt vai pdf) un jāpalaiž mācību sesija;
 • ---- skolotājam ShowTime Presenter (iOS & Android);
 • ---- dalībniekam Viewer (iOS & Android);
 • ---- dalībniekiem tīmeklē attend.zoho.com  prezentācijas skatīšanai pārlūkprogrammā;
 • Zeetings.com - balsošanai, testiem, interaktīvām nodarbībām, prezentācijām ar straumēšanu;
 • Socrative.com - interatīvas nodarbības ar satura straumēšanu, sacensības; 
 • Spiral.ac - līdzīgas iespējas iepriekš minētajiem servisiem un vēl citas iespējas (Quicfire, Discuss, Team Up);
 • Blendspace.com (TES Teach) - elementārs veids mācību stundas izveidei, ieskaitot formatīvās vērtēšanas elementus;
 • Wizer.me - serviss mācību materiālu un pārbaudes darbu realizācijai (atvērt materiālu);  
 • Formative - serviss interesantām, interaktīvām un atraktīvām nodarbībām - skatīt;
 • ThatQuiz.org - interesants testu serviss ar klašu izveidi un rezultātu apkopošanu;
 • Versal.com - interaktīvu mācību materiālu sagatavošana, ieskaitot formātīvās vērtēšanas iespējas;
 • Triventy.com - sadarbības testi klasei; 
 • Google Forms - ļoti bagātas iespējas formatīvajai vērtēšanai!
Lietotnes viedtālruņiem un planšetēm
MS Powerpoint papildinājumi
 • MS Office Mix - papildinājums Powerpoint interaktīvu prezentāciju izveidei un lietošanai klasē, skatīt:
 • iSpring Suite Free - dod iespēju veidot testus Powerpoint; skatīt šajā vietā;
 • iSpring Converter Free - konvertē Pwerpoint prezentāciju Flash vai HTML5 formātā, skatīt šeit;
 • AuthorPoint Light - konvertē ppt prezentācijas uz Flash formātu, sīkāk lasīt šeit!
 • Zenler Studio - interaktīvu mācību materiālu veidošanai MS Powerpoint, skatīt Zenler vietnē!
Jāpiebilst, ka ļoti daudz un dažādas iespējas ir apskatītas tīmekļa vietnē ManaKlase.wikispaces.com! Skatiet un pētiet!

Sicky Moose
Prezentācija par darbu ar Sticky Moose:


Tricider
Prezentācija par Tricider:


Quizmoz

Quizmoz ir iespējams:

 • veidot aptaujas, nobalsot (bez iepriekšējas reģistrācijas)
 • veidot vienkāršus testus;
 • koplietot (ar hipersaiti, kura tiek uzģenerēta);
 • apskatīt balsošanas rezultātus grafiski.

Demo:
http://www.quizmoz.com

Ilustrācijas no vietnes Quizmoz.com:

 


 Tally.tl 

Tally ir ļoti elementārs rīks balsošanas vajadzībām. Var lietot bez reģistrācijas. Saite izplatīšanai tiek uzģenerēta adreses rindā!

Piemērs Tally - http://tally.tl/QjDwe
 
 Pollcode

Iespējams:
 • veidot aptaujas;
 • mainīt aptauju izskatu;
 • lietot koplietošanas (nobalsošanas) saiti;
 • izmantot iegulto kodu, ievietošanai savā tīmekļa lapā;
 • izveidot kontu aptauju un rezultātu saglabāšana.
 Sagatavošana

 Izplatīšana balsošanai

Rezultāti

Piemērs Pollcode - http://vote.pollcode.com/65686668

Answergarden

Vietne - answergarden.ch

Paspēlēsimies?


answergarden.ch/348244

Plickers

      Visai interesants balsošanas serviss, kurā dalībniekiem tiek izdrukātas balsošanas kartes (lapas) ar atbilstošiem atbilžu kodiem, bet rezultātus apkopo ar nodarbību vadītāja tālruņa vai planšetes kameras palīdzību! Tas nozīmē, ka balsošanas organizēšanai viedtālrunis vai planšete nepieciešams tikai 1 eksemplārā! Dalībniekiem nav nepieciešamas viedierīces!

Vietne: https://plickers.com/; saite Google Play;Skolotājs ar viedierīces kameru noskenē skolēnu balsošanas kartes un sistēma apkopo rezultātus!

Kahoot

Vietnes:
Kahoot ir viens varen atraktīvs  spēļveida aptauju un testu serviss, kurā skolēni parasti balso no savām viedierīcēm! Kahoot kopā ar viedtālruņiem vai planšetēm atraktīvā veidā aiztāj dārgās balsošanas pultis!

Darbības aptaujas sagatavošanai:


Pēc spēles veida izvēles tiek uzģenerēts spēles pin kods (Pin), kuru spēlētāji ievada sesijas palaišanas laukā. Pēc pin koda ievades vēl ir jāievada dalīdnieka vārds un spēle var sākties! Ja darbs notiek stundā un jāzina dalībnieku izvēles, tad jāievada skolēna vārds un uzvārds, lai korekti tiktu fiksēti aktivitātes rezultāti!

Nearpod

Vietnes:
Prezentāciju par Nearpod lietošanu vietnē manaklase.wikispaces.com - skatīties!


Zoho Showtime
 • Zoho ShowTime (strādā raiti) - interaktīvām prezentācijām tiešsaistē (ar straumēšanu),  iekļaujot prezentācijā aptaujas, jautājumus, vairākus papildu rīkus prezentētājam;
 • ---- skolotājam prezentācijas sagatavošanai - jāreģistrējas Zoho.com (All apps), jāsagatavo prezentācija Zoho ShowTime (no ppt vai pdf) un jāpalaiž mācību sesija;
 • ---- skolotājam ShowTime Presenter (iOS & Android);
 • ---- dalībniekam Viewer (iOS & Android);
 • ---- dalībniekiem tīmeklē attend.zoho.com  prezentācijas skatīšanai pārlūkprogrammā;
Sākuma lapa

 
 Lietotņu izvēles saraksts


 ShowTime sākuma logs

Tiešraides sagatavošanas logs

Aptaujas izveide

Prezentācijai izveidotās aptaujas

Sesijas palaišanas kods

Informācija dalībniekiem

Prezentācijas demonstrācija un vadība tiešraidē

Sesija dalībniekiem sinhroni tiek pārslēgti slaidi, aptaujas, utt. Rezultāti tiek apkopoti sistēmā!

 Zeetings

Vietne - Zeetings.com

Lielisks serviss aptaujām, testiem un interaktīvām prezentācijām tiešsaistē! Prezentācija par lietošanu - skatīt šeit!


 Spiral 
Spiral.ac nodrošina vairākus teicamus servisus skolotāju vajadzībām - aptaujas (Fire), diskusijas (Discuss) un darbu grupās (Team). Pēdējā aktivitāte iekļauj klašu un grupu izveidi, skolēnu pievienošanu grupām un grupu darba vides nodrošinājumu.

Spiral sākuma logs:Aptaujas izveide:


Jaunas diskusijas jeb interaktīvas prezentācijas izveide:Grupu darba organizēšana:


Uzdevums klasei un grupām


Grupu darba rezultātu (Outcomes) precizējumi


Ierīču lietošanas nosacījumi


Darbs grupās (var izmantot taimeri)


Grupu darba apkopojums

        Kopumā Spiral.ac iespējas ir visai iespaidīgas, bet nodarbību laikā traucēja neliela slaidu straumēšanas bremzēšanās, kā arī nepieciešamība katru slaidu no jauna palaist izpildei (Play). Tā kā serviss ir relatīvi svaigs, droši vien gaidāmi uzlabojumi darbībā un nākotnē arī citas papildu iespējas.

Swipe

Vietne - www.swipe.to;

Swipe arī ir serviss interaktīvu prezentāciju izveidei ar iespēju veidot aptaujas un straumēt prezentācijas uz nodarbības dalībnieku ierīcēm. Pieejams bezmaksas konts, nodrošina itin labas iespējas.

 TES Teach (Blendspace)

Vietne -  Blendspace.com

Gata Šeršņeva prezentācija par Blendspace lietošanu:

 ThatQuiz

Vietne - ThatQuiz.org

Apraksts - lasīt!

Prezentācija par ThatQuiz:


 Versal

Vietne - Versal.com

Versal.com (atvērt) - lielisks tiešsaistes rīks interaktīvu mācību materiālu izveidei (servisa ievada apraksts)!

Google veidlapas (testi un aptaujas)

Prezentācija par tēmu:

 iSpring Suite Free

iSpring Suite Free (v.6.2.0) nodrošina interaktīvu prezentāciju izveidi MS PowerPoint, dodot iespēju izveidot aptaujas un testus, kurus var izpildīt pievienotajā testu izpilde modulī (Player). Nodrošināta arī Flash un Youtube materiālu vienkārša pievienošana!
 • iSpring Suite Free - dod iespēju veidot testus PowerPoint; skatīt šajā vietā;
 • iSpring Converter Free - konvertē PowerPoint prezentāciju Flash vai HTML5 formātā, skatīt šeit;
iSpring Free MS Powerpoint
iSpring Free rīkjosla
Testa jautājumi ar iSpring Free

MS Office Mix

MS Office Mix - papildinājums PowerPoint interaktīvu prezentāciju izveidei un lietošanai klasē, nodrošina aptauju un testu veidošanu, testus pie video, ekrāna ierakstu, u.tml., skatīt:


Nobeigumā var piebilst, ka šajā materiālā apskatītie servisi nodrošina ne tikai formatīvās vērtēšanas vajadzības, bet vairākos gadījumos piedāvā arī summatīvās vērtēšanas iespējas ar rezultātu apkopošanu. Veiksmi savu skolotāja iespēju dažādošanā!

P.s. Nepretendēju uz visaptverošu apskatu, bet ceru, ka kādam skolotājam noderēs!

----

22 septembris, 2016

„eTwinning: metode, IKT rīki, vieta mācību procesā”Tēma: „eTwinning: metode, IKT rīki, vieta mācību procesā”

Projekts, tā izstrādes etapi. Informācijas meklēšana un apkopošana.

 • eTwinnig projektu izstrādes etapi, projektu piemēri.
 • Informācijas meklēšana un apkopošana:

Interaktīvas nodarbības organizēšanas iespējas.

 • Nearpod
 • Socrative

Attēlu korekcija: attēlu izmēru maiņa, spilgtums, kontrasts. Attēlu kolāžas un slaidrādes.

 • MS Office iebūvētās iespējas (Photo Gallery, Word, Paint)
 • iPiccy attēlu korekcijas (vai Sumopaint)
 • Loupe - kolāžas, kartiņas, u.tml.
 • Kizoa - animētas muzikālās kartiņas, apmales attēliem, video no bildēm, u.tml.

eTwining projektu ideju izstrāde un apkopošana vienā dokumentā.

 • Projektu ideju fiksēšana treniņu projekta Twinspace
 • Darbs grupās: projekta idejas izvēle grupās un tā apraksta sagatavošana treniņu Twinspace;

Izmantotās vietnes:

Videokonferenču servisi

Darbs ar Adobe Connect konferenču servisu.

Wiggio servisa iespējas.

Izveidojam grupu:Izveidojam vajadzīgos objektus (mapes, diskusijas, balsošanas, virtuālās tikšanās, ziņojumus, notikumus, u,tml.):


Darbs ar skaņu un video mobilajās ierīcēs (šeit)

 • Mobilo ierīču mikrofona izmantošanas iespējas (saite):
  • Diktofons (saite)- ieraksti grupas sarunas!
  • Vocaroo.com - ieraksti runu un nosūti to!
  • Skaņas pastiprināšana (saite) - ja grūti skaļi runāt!
  • Skaņas skaļuma mērīšana (saite)- grupa pārāk trokšņo!
  • Skolas zvans (saite) - ļoti noder ikdienā!
 • Mobilo ierīču kameras izmantošanas iespējas (saite):
  • Fotografē!
  • Ieraksti grupu darba aktivitātes!
  • Skenē dokumentus (saite)!
  • Fotografē tāfeli!
  • Skenē QR kodus un svītrkodus (saite)!
  • Izmanto kā mobilo dokumentu kameru (saite)!
  • Izmanto kā mobilo interaktīvo tāfeli (saite)!
  • Ieraksti video un dalies (videoziņojumi)!
  • Apstrādā attēlus un video (saite)!
  • U.tml.

Tiešsaistes audio ierakstu iespējas

 • Vocaroo.com - ieraksti audioklipu un nosūti to! Skolotājs var ierunāt uzdevumu un nosūtīt izpildei, skolēni var ierunāt dzejoli, eseju un atsūtīt skolotājam, kurš to noklausās sev ērtā laikā. Noteikti var noderēt darbā ar kautrīgiem skolēniem!
 • Online-voice-recorder.com - arī tiešsaistes rīks audio ierakstam no mikrofona. Iespējams no ieraksta izgriezt vajadzīgo fragmentu (Cut your recording).
 • Speakpipe.com/voice-recorder - vēl viens tiešsaistes rīks audio ierakstam no mikrofona. Princips: ieraksti - noklausies- nosūti!
 • Vairāk par darbu ar audio skatīt vietnē Manaklase - atvērt un lasīt!

Grupu darba organizēšana projektos (skat. šeit un šeit)

 eTwinning projekta plānošanas darbs grupās - grupas izvēlētā projekta sagatavošana un reģistrācija eTwinning.net; prezentācijas sagatavošana!

Dažas sagataves un piemēri materiālu apkopošanai grupu darbā
 • Kolektīvā dzeja (sagatave) - Google diskā izklājlapā ievada skolēnu vārdus katru savā rindā, nodod koplietošanā ar tiesībām rediģēt. Atver un katrs raksta savu esejas tekstu šūnā iepretim savam vārdam;
 • Izdevums (grāmatiņa) vienā stundā (sagatave stundai, bet te - piemērs) - Google diskā teksta dokumentā ievada grāmatiņas nodaļu tematus (katru jaunā lappusē), sadala tematus (nodaļas) skolēniem, nodod dokumentu koplietošanā ar tiesībām visiem rediģēt (vai ar saiti). Skolēni atver norādīto dokumentu un aizpilda katrs savu nodaļu. Darba beigās grāmatiņa ir gatava! Protams, ieteicams izmantot vienotu stilu noformējumam!
 • Kolektīvā prezentācija (sagatave) - rīkojas līdzīg kā iepriekšējos gadījumos, bet šajā gadījumā norāda slaidus katrai darba grupai. Vajadzības gadījumā katra grupa var pievienot jaunus slaidus! Izmantojot zīmēšanas rīkus, lieliski var veidot domu kartes!
 • *! - ļoti līdzīgi var darīt ar tiešsaistes Word, Excel vai PowerPoint kompānijas Microsoft tiešsaistes diskā OneDrive!
 • *! - prezentācija par GoogleDrive un OneDrive, bet šeit izvērstāki materiāli!

Par tīmekļa vietņu izstrādi


Prezentācija par blogiem un tīmekļa vietņu veidošanas servisiem:
Vairāk par tēmu - lasīt šeit!

Tīmekļa vietņu izstrādes servisi

Zoho Sites darba logs:


Izvērtēšana


Padlet sienā uzrakstiet, kuri bija Jums noderīgākie rīki vai materiāli!


Daži atradumi

 • T.Gvozdeva, "Fotokompozīcijas pamati" - atvērt
Meklēšana
Balsošana
PollCode piemērs (iegults):

Vai kursos uzzinājāt kaut ko jaunu?


pollcode.com free polls

Testi
learningapps.PNG

Attēli
abstract_art.PNG

Stundām
Tāfele no Glencoe (saite)

Glencoe.PNG

eduWeaver tāfele (tāfele eksaktajiem) - http://www.eduweaver.com/

eduWeaver.PNG

Iegulto (Embed) kodu ģenerators - atvērt!

20 septembris, 2016

Formatīvās vērtēšanas rīki


Par formatīvās vērtēšanas realizācijas iespējām ar IT

Formatīvā vērtēšana - izmanto, lai stimulētu mācīšanās procesu!
 • Sākuma vērtēšana, zināšanu vai viedokļu  noskaidrošana;
 • ikdienas vērtēšana - balsošana vai vienkārši testi atgriezeniskās saistes iegūšanai par nodarbībā apgūto (varētu būtu arī vērtēšanai ar i/ni).
Informācija par vērtēšanu:
 • no VISC - lasīt
 • no Activboard.lv - skatīt;
 • Ventspils 6.vsk. - skatīt
 • īsi un kompakti (Jelgavas valsts ģimnāzija) - skatīt!
Formatīvās vērtēšanas vajadzībām ir iespējams lietot daudzus tiešsaistes servisus:
 • QuizMoz.com; - balsošana un vienkārši testi (rez. - grafiski);
 • Mentimeter.com - balosošana ar tālruņiem (ir bezmaksas versija);
 • Tally.tl - balsošanai (veido bez pieraksta);
 • Pollcode.com - vienkāršs bezmaksas balsošanas serviss; 
 • Polleverywhere.com - aptauju un testu serviss (aptaujas, testi, vārdu mākoņi, ranžēšana, interaktīvie attēli, izvēle no saraksta, bet bez maksas tikai 25 atbildēm) - Android app;
 • Answergarden.ch - interesants aptaujas atbilžu apkopošanas rīks;
 • Plickers.com - balsošana ar simboliem, rezultātu fiksēšana ar skolotāja tālruņa kameru;
 • Kahoot (get.kahhot.it - sagatavošanai, kahoot.it - spēlei);
 • Nearpod.com - balsošanai, testiem, interaktīvām nodarbībām, prezentācijām ar straumēšanu;
 • Zeetings.com - balsošanai, testiem, interaktīvām nodarbībām, prezentācijām ar straumēšanu;
 • Socrative.com - interatīvas nodarbības ar satura straumēšanu, sacensības; 
 • Spiral.ac - līdzīgas iespējas iepriekš minētajiem servisiem un vēl citas iespējas (Quicfire, Discuss, Team Up);
 • Blendspace.com (TES Teach) - elementārs veids mācību stundas izveidei, ieskaitot formatīvās vērtēšanas elementus;
 • Wizer.me - serviss mācību materiālu un pārbaudes darbu realizācijai (atvērt materiālu);  
 • Formative - serviss interesantām, interaktīvām un atraktīvām nodarbībām - skatīt;
 • ThatQuiz.org - interesants testu serviss ar klašu izveidi un rezultātu apkopošanu;
 • Versal.com - interakt;īvu mācību materiālu sagatavošana, ieskaitot formātīvās vērtēšanas iespējas;
 • Triventy.com - sadarbības testi klasei; 
 • Google Forms - ļoti bagātas iespējas formatīvajai vērtēšanai!
Lietotnes viedtālruņiem un planšetēm
MS Powerpoint papildinājumi
 • MS Office Mix - papildinājums Powerpoint interaktīvu prezentāciju izveidei un lietošanai klasē, skatīt:
 • iSpring Suite Free - dod iespēju veidot testus 'Powerpoint; skatīt šajā vietā;
 • iSpring Converter Free - konvertē Pwerpoint prezentāciju Flash vai HTML5 formātā, skatīt šeit;
 • AuthorPoint Light - konevrtē ppt prezentācijas uz Flash formātu, sīkāk lasīt šeit!
 • Zenler Studio - interaktīvu mācību materiālu veidošanai MS Powerpoint, skatīt Zenler vietnē!
Jāpiebilst, ka ļoti daudz un dažādas iespējas ir apskatītas tīmekļa vietnē ManaKlase.wikispaces.com! Skatiet un pētiet!

Quizmoz

Quizmoz ir iespējams:

 • veidot aptaujas, nobalsot (bez iepriekšējas reģistrācijas)
 • veidot vienkāršus testus;
 • koplietot (ar hipersaiti, kura tiek uzģenerēta);
 • apskatīt balsošanas rezultātus grafiski

Demo:
http://www.quizmoz.com

Ilustrācijas no vietnes Quizmoz.com:

 


 Tally.tl 

Tally ir ļoti elementārs rīks balsošanas vajadzībām. Var lietot bez reģistrācijas. Saite izplatīšanai tiek uzģenerēta adreses rindā!

Piemērs Tally - http://tally.tl/QjDwe
 
 Pollcode

Iespējams:
 • veidot aptaujas
 • mainīt aptauju izskatu
 • lietot koplietošanas (nobalsošanas) saiti
 • izmantot iegulto kodu, ievietošanai savā tīmekļa lapā
 • izveidot kontu aptauju un rezultātu saglabāšanai
 Sagatavošana

 Izplatīšana balsošanai

Rezultāti

Piemērs Pollcode - http://vote.pollcode.com/65686668

Answergarden

Vietne - answergarden.ch

Paspēlēsimies?


answergarden.ch/348244

Plickers

      Visai interesants balsošanas serviss, kurā dalībniekiem tiek izdrukātas balsošanas kartes (lapas) ar atbilstošiem atbilžu kodiem, bet rezultātus apkopo ar nodarbību vadītāja tālruņa vai planšetes kameras palīdzību! Tas nozīmē, ka balsošanas organizēšanai viedtālrunis vai planšete nepieciešams tikai 1 eksemplārā! Dalībniekiem nav nepieciešamas viedierīces!

Vietne: https://plickers.com/; saite Google Play;Skolotājs ar viedierīces kameru noskenē skolēnu balsošanas kartes un sistēma apkopo rezultātus!

Kahoot

Vietnes:
Kahoot ir viens varen atraktīvs  spēļveida balsošanas serviss, kurā skolēni parasti balso no savām viedierīcēm! Kahoot kopā ar viedtālruņiem vai planšetēm atraktīvā veidā aiztāj dārgās balsošanas pultis!

Darbības aptaujas sagatavošanai:
Pēc spēles veida izvēles tiek uzģenerēts spēles pin kods (Pin), kuru spēlētāji ievada sesijas palaišanas laukā. Pēc pin koda ievades vēl ir jāievada dalīdnieka vārds un spēle var sākties! Ja darbs notiek stundā un jāzina dalībnieku izvēles, tad jāievada skolēna vārds un uzvārds, lai korekti tiktu fiksēti aktivitātes rezultāti!

Nearpod

Vietnes:
Prezentāciju par Nearpod lietošanu vietnē manaklase.wikispaces.com - skatīties!


 Zeetings

Vietne - Zeetings.com

Lielisks serviss aptaujām, testiem un interaktīvām prezentācijām tiešsaistē! Prezentācija par lietošanu - skatīt šeit!


 Spiral 

Spiral.ac nodrošina vairākus teicamus servsisus skolotāju vajadzībām - aptaujas (Fire), diskusijas (Discuss) un darbu grupās (Team). Pēdējā iekļauj klašu izveidi, skolēnu pievienošanu grupām un grupu darba vides nodrošinājumu.

Spiral sākuma logs:Aptaujas izveide:


Jaunas diskusijas jeb interaktīvas prezentācijas izveide:Grupu darba organizēšana:


Uzdevums klasei un grupām


Grupu darba rezultātu (Outcomes) precizējumi


Ierīču lietošanas nosacījumi


Darbs grupās (var izmantot taimeri)


Grupu darba apkopojums

        Kopumā Spiral.ac iespējas ir visai iespaidīgas, bet nodarbības laikā traucēja neliela slaidu straumēšanas bremzēšanās, kā arī nepieciešamība katru slaidu no jauna palaist izpildei (Play). Tā kā serviss ir relatīvi svaigs, droši vien gaidāmi uzlabojumi darbībā un nākotnē arī citas papildu iespējas.

Swipe

Vietne - www.swipe.to;

Swipe arī ir serviss interaktīvu prezentāciju izveidei ar iespēju veidot aptaujas un straumēt prezentācijas uz nodarbības dalībnieku ierīcēm. Pieejams bezmaksas konts, nodrošina itin labas iespējas.

 TES Teach (Blendspace)

Vietne -  Blendspace.com

Gata Šeršņeva prezentācija par Blendspace lietošanu:


 ThatQuiz

Vietne - ThatQuiz.org

Apraksts - lasīt!

Prezentācija par TahQuiz:


 Versal

Vietne - Versal.com

Versal.com (atvērt) - lielisks tiešsaistes rīks mācību materiālu izveidei (servisa ievada apraksts)!

Google formas (testi un aptaujas)

Prezentācija par tēmu: iSpring Suite Free

iSpring Suite Free (v.6.2.0) nodrošina interakt;ivu prezentāciju izveidi MS Powerpoint, dodot iepsēju izveidot aptaujas un testus, kurus var izpildīt pievienotajā testu izpilde modulī (Player). Nodrošināta arī Flash un Youtube materiālu vienkārša pievienošana!
 • iSpring Suite Free - dod iespēju veidot testus 'Powerpoint; skatīt šajā vietā;
 • iSpring Converter Free - konvertē Pwerpoint prezentāciju Flash vai HTML5 formātā, skatīt šeit;
iSpring Free MS Powerpoint
iSpring Free rīkjosla
Testa jautājumi ar iSpring Free

MS Office Mix

MS Office Mix - papildinājums Powerpoint interaktīvu prezentāciju izveidei un lietošanai klasē, nodrošina aptauju un testu veidošanu, testus pie video, ekrāna ierakstus, u.tml., skatīt:


Nobeigumā var piebilst, ka šajā materiālā apskatītie servisi nodrošina ne tikai formatīvās vērtēšanas vajadzības, bet vairākos gadījumos piedāvā arī summatīvās vērtēšanas iespējas ar rezultātu apkopošanu. Veiksmi savu skolotāja iespēju dažādošanā!

P.s. Nepretendēju uz visaptverošu apskatu, bet ceru, ka kādam skolotājam noderēs!

----