--> 'cookieChoices = {};'

SVĢ 24h1.nod.: Par formatīvās vērtēšanas realizācijas iespējām ar IT

 22.10.2018.
 • Ievads par vērtēšanu kā mācīšanos veicinošu faktoru
 • Formatīvās vērtēšanas realizācija ar tiešsaistes servisu palīdzību (Answergarden, Learningapps, Nearpod, GoFormative Zeetigs, u.c.)
 • Interaktīvas nodarbības ar balsošanu Nearpod vidē.
 • Interaktīvas nodarbības ar balsošanu GoFormative vidē.
 • Formatīvās vērtēšanas realizācija ar citiem servisiem (LearningApps, Zeetings, Google veidlapas)
 • Praktiskais darbs: sagatavot mācību materiālu ar aptauju pielietojumu.

Ievads par vērtēšanu kā mācīšanos veicinošu faktoru


 • Reālā laika atgriezeniskā saite (tūlītējā vērtēšana) - šeit un tagad
 • Vērtēšana kā mācības stimulējošs faktors 
 • Vērtēt, lai mācītos
 • Pašvērtēšana, lai saprastu, ko un kā uzlabot.
 • G.Šeršņeva apkopojums un prezentācija par formatīvo vērtēšanu - skatīt materiālus!

Formatīvās vērtēšanas realizācija ar tiešsaistes servisu palīdzību


LearningApps
 • Voting -  pilnvērtīga balsošanas sistēma (datori, viedtālruņi, planšetes) ar datu apkopojmu un grafisku attēlojumu (piemērs - ej.uz/4qw3 vai QR 


Interaktīvas nodarbības ar aptaujām Nearpod vidē


Vietnes:
Prezentāciju par Nearpod lietošanu vietnē  manaklase.weebly.com - skatīt un lasīt!Interaktīvas nodarbības ar balsošanu GoFormative  vidē
Formative - interesanats tiešsaistes serviss nodarbību dažādošanai ar iespēju sagatvot un realizēt stundas ar iekļautiem konspektiem, jautājumiem, interaktīviem zīmējumiem un iespēju darboties ar mācību materiāliem no dažādām ierīcēm!

Tīmekļa vietne -  https://goformative.com


Prezentācija par Formative iespējām:
Piemērs ar kodu - GAACXW  vai adresi -  https://goformative.com/clone/GAACXW (nepieciešams pierakstīties)


Jāņem vērā, ka serviss Formative nepārtraukti attīstās un pilnveidojas un ik pa laikam tajā ir izmaiņas, tādēļ pievienotā prezentācija ir uzskatāma tikai par piemēru dažu uzdevumu veidu sagatavošanai un realziācijai šajā tiešsaistes servisā!


Veiksmīgas un interesantas nodarbības!


Formatīvās vērtēšanas realizācija ar citiem servisiem (LearningApps, Zeetings, Google veidlapas)     Jau sen bija vēlme mazliet pastāstīt citiem par šo bagātām iespējām pārpilno tiešsaistes servisu skolotājiem, bet aizvien atliku un atliku..  Tomēr laiks rit un situācija radījusi iespēju sagatavot prezentāciju par skolotājiem tik noderīgo un itin vienkāršo instrumentu. Daudzi skolotāji Latvijā jau labu laiku lieto LearningApps.org, daudz pielietojumu ir Start IT materiālos un tomēr izvērstāku aprakstu ar "špikeriem" Interneta meklētāji neatrod, tādēļ nolēmu šo prezentāciju te ievietot, vēl jo vairāk tādēļ, ka diezgan ilgu laiku neesmu te nevienu nopietnu ierakstu veicis. Ceru, ka vismaz daļa no tiem šīs vietnes apmeklētājiem, kas ieskatīsies prezentācijā, sāks paši lietot LearningApps.org un ieteiks to darīt arī citiem! Serviss ir tā vērts, lai to popularizētu! Bilde rāda, cik dažādus uzdevumus var šeit izveidot!

Prezentācija par LearningApps.org iespējām un uzdevumu sagatavošanu tajā:


Veiksmi darbā ar LearningApps.org un iesakiet šo servisu arī citiem skolotājiem!


Interaktīvas prezentācijas un aptaujas ar Zeetings.com


Vietne - Zeetings.com 


Serviss aptaujām, testiem un interaktīvām prezentācijām tiešsaistē! Prezentācija par lietošanu - skatīt šeit!
Google veidlapu iespējas - testi un aptaujas


Prezentācija par tēmu:
Google veidlapas (Google Forms) - serviss attīstās, pilnveidojas un tajā parādās arvien  jaunas iespējas, visas aprakstīt nav iespējams un kaut kas būs jāpēta katram pašam, kā arī jādomā savi pielietojumi! 

G.Šeršneva Google servisu pilns apskats (arī par GSuite skolām); skatīt un lasīt par to, kā arī videolekcija par GSuite!


Veiksmīgu darbu ar Google servisiem! 

---

2.nodarbība: Summatīvās vērtēšanas servisi (testu, ieskaišu veidošana, rezultātu fiksēšana un analīze)

Datums?
 • Summatīvā vērtēšana – jēdzieni, piemēri, kritēriji
 • Google Forms - ieskaišu izveide, rezultātu apskate un analīzes iespējas
 • LearningApps  iespējas ieskaišu darbu sagatavošanai
 • Wizer.me summatīvajās pārbaudēs
 • Nearpod iespējas ieskaišu realizācijā
 • Praktiskais darbs: sagatavot 1 ieskaites darbu!

3.nodarbība: Digitālo mācību materiālu veidošanas iespējas 


Datums?
 • Digitālais mācību līdzeklis – jēdzieni, piemēri, kritēriji
 • Blendspace iespējas digitālu mācību materiālu izveidei un izplatīšanai
 • Nearppod iespējas digitālu mācību materiālu izveidei un izplatīšanai
 • GoFormative  mācību materiālu sagatavošanā un izplatīšanā
 • Citi iespējas: PowerPoint papildinājumu iespējas (iSpring, u.c.)
 • Praktiskais darbs: izveidot mācību materiālu 1h mācāmajā mācību priekšmetā, to praktiski pārbaudīt darbā klasē
---

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana