--> 'cookieChoices = {};'

20 novembris, 2010

Classroom Presenter - lielisks papildinājums prezentāciju rīkiem!

Classroom Presenter - kārtējā nejauši Internetā atrastā programma, kura ir tāds kā mazs brīnumains instruments skolotāja rokās atraktīvām prezentācijām nelielā lokālajā tīklā, piem. datorklasē vai dabaszinību kabinetu mobilajās IT klasēs (serveris + 20 skolēnu portatīvie datori + 4 skolotāju portatīvie datori).
Classroom Presenter ir paredzēta prezentāciju demonstrēšanai uz lokālā tīkla datoriem - šajā gadījumā klasē var darboties bez projektora, lai gan tā izmantošana darbu atvieglo. Šajā programmā ir iestrādāti rīki komentāru  un piezīmju ievadei slaidā, dažādiem pasvītrojumiem, zīmējumu un shēmu papildināšanai, ātrai balsošanas organizēšanai. prezentācijas slaidus var komentēt gan skolotājs, gan skolēni. Prezentācijas iespējams veidot pašā Classroom Presenter vai atvērt PowerPoint prezentācijas (ppt). Materiālus var eksportēt attēlu vai HTML formātā.

Izstrādātāju mājas lapa - http://classroompresenter.cs.washington.edu/.
Classroom Presenter 3.1 lejupielāde - saite lejupielādei (7.5MB).
Palīdzība tiešsaistē (En) - adrese lasīšanai.

Programmas darba logs un iespējamie balsošanas veidi (balsošanas atbilžu varianti) apskatāmi attēlos.

Classroom Presenter logs
 
Balsošanas veidi
 

Darba seansā iespējams:
 • pievienot/dzēst vai saglabāt pievienotos komentārus un paskaidrojumus;
 • translēt prezentāciju uz skolēnu darba stacijām;
 • skolēni prezentācijas slaidos veidot savas piezīmes, tās saglabāt;
 • skolotājs var atļaut vai atslēgt skolēnu komentārus;
 • skolotājs var atļaut vai atslēgt uz skolēnu datoriem navigāciju pa prezentācijas slaidiem - tas dod iespēju piesaistīt skolēnu uzmanību konkrētajam demonstrējamajam slaidam;
 • izmantot ātrās balsošanas (aptaujas, Quick Poll)) iespējas - tas dod iespēju vienkāršā veidā aizstāt balsošanas pultis;
 • skolotājs var momentāni pārslēgties uz iebūvēto tāfeles režīmu ar iespēju visu uz tāfeles pierakstīto un uzzīmēto saglabāt.
Classroom Presenter paredzēta darbam ar planšetdatoriem (TabletPC), bet veiksmīgi izmantojama arī uz jebkuriem citiem datoriem. Strādāt ar PowerPoint prezentācijām iespējams arī tajos gadījumos, kad uz datoriem nav MS Office un tātad arī pats MS PowerPoint. Pārvietoties starp prezentācijas slaidiem iespējams, izmantojot slaidu sīktēlu joslu, kuru var novietot jebkurā loga malā.

Balsošanas iespēju pielietojums redzams nākošajos attēlos. Pirms balsošanas ir jāsagatavo atbilstošs slaids ar jautājum un atbilžu variantiem. Sākot balsošanu, jānosūta skolēniem attiecīgais slaids, tad jāizvēlas balsošanas veids (Tools => Poll Type =>...) un jānospiež poga Start Quic Poll. Nobalsošanu beidz, nospiežot pogu End Quick Poll. Rezultāti būs redzami skolotāja datorā stabiņu diagrammā.

Balsošana - skolotāja dators  Balsošana - skolēna dators
 Skolotāja datorā redzams balsošanas apkopojums
 Rīku joslā jāuzklikšķina uz izvēlētās atbildes pogas!

Darba seansa sagatavošana:
 • Classroom Presenter jāuzinstalē (vai jānodublē visa programmas mape) uz darba datoriem;
 • Skolotāja datorā Classroom Presenter jāpalaiž instruktora (Networked => Instructor) režīmā darbam tīklā (skat. attēlu):
 • Jāpiefiksē skolotāja datora IP adresi - skat.attēlu:
 • Skolēnu datoros Classroom Presenter jāpalaiž studenta režīmā darbam tīklā un jāievada skolotāja datora IP adrese (skat. attēlu) - Networked => Student => Advanced Connection Options => Connect to TCP Server => Server name or address => Ievada skolotāja datora IP adresi => Ok. Porta adresi jāmaina tikai nepieciešamības gadījumā.
 •  Pēc šo darbību izpildes jāatver izmantojamo prezentāciju skolotāja datorā.
 •  Skolēna datorā sākuma dialoga logā Classroom Presenter: Connection Sequence => Advanced Connection Options lodziņā Presentations in Chosen Venue izvēlēties skolotāja translēto prezentāciju.
 • Skolotāja translētā prezentācija ir jābūt redzama visos skolēnu datoros un ar to var strādāt pilnā apjomā - skatīties, komentēt, pievienot piezīmes, piedalīties skolotāja piedāvātajās aptaujās, u.tml.
 • Sākt darbu saskaņā ar skolotāja norādījumiem.
Classroom Presenter kopumā ir skolotājiem itin noderīga datorprogramma, kura var palīdzēt izveidot un vadīt interesantas un atraktīvas stundas! Veiksmi lietošanā!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru