--> 'cookieChoices = {};'

13 janvāris, 2009

Dažas domas par IT un izglītību

Skola un izglītība bez IT vairs nav iedomājama. Šobrīd lielāko daļu informācijas saņemam dinamiskā daudzdimensionālā veidolā. Skolās darbojas bērni, kuri dzimuši IT un interneta pasaulē un viņi informāciju uztver pilnīgi citādi kā 20.gs. dzimušie un augušie. Nozīmīga kļūst dinamiski daudzdimensionāla hipertekstuālā uztvere un domāšana. Tā krasi atšķiras no mums pierastās... Diemžēl mācību standarti, programmas, mācību līdzekļi un metodes joprojām bāzēti uz veco tekstuālo un 2D informācijas uztveri un attiecīgu pieeju mācību un domāšanas procesiem. Protams, arī Latvijā ir mēģinājumi radīt 21.gs. atbilstošus mācību materiālus, atrast jaunas izglītības procesa formas un metodes, bet ... Pedagogu radošumu un iespējas izglītoties, pilnveidoties slāpē nekam nevajadzīgu papīra dokumentācijas, atskaišu kalni, nepietiekamais finansējums izglītībai. Innovāciju meklējumi un ieviešana prasa izdomu, milzīgu darbu un arī ievērojamas finanses, bet to katastrofāli trūkst. Un tomēr... daudz atkarīgs no mums pašiem. Atliek vien mācīties, meklēt un dalīties ar informāciju un pieredzi. Latvijā attīstībai izglītībā cita ceļa laika gan nav.

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana