--> 'cookieChoices = {};'

16 janvāris, 2009

Auces vidusskolā kursi "Jaunie internet rīki skolotāja un skolēnu sadarbībai"

2008.gada beigās neliela grupiņa skolotāju sāka apgūt eksperimentālu kursu "Jaunie internet rīki skolotāja un skolēnu sadarbībai", kura aizsākumi meklējami LatSTE'08 informātikas radošajā darbnīcā, kur Auces vidusskolas 1996.g. absolvents Gatis Šeršņevs, tagad IT speciālis Auces pilsētā, vadīja nodarbību par Web 2.0 un jauno interneta rīku iespējām skolotāja darbā. Pārrunājot šo nodarbību, radās ideja izstrādāt un prakstiksi pārbaudīt eksperimentālu skolotāju apmācības kursu ar līdzīgu ievirzi. Ideja materializējās eksperimentālā programmā un īpašā emuārā - teachergatis.blogspot.com. Pēc tam klāt bija arī pirmā nodarbība.
Drosmīgie eksperimentētāji mācās pilnīgāk izmantot tiešsaistes programmatūras, iGoogle, Gmail, RSS, enciklopēdiju, videokrātuvju, podraides (podcast), sociālo saišu, tīklu un emuāru radītās iespējas skolotāja un skolēna sadarbībai. Mācāmies, eksperimentējam, apjaušam līdz šim maz vai nemaz neizmantotās iespējas. Jāpiebilst, ka arī šis emuārs tapis šo kursu iespaidā. Citādāk paskatāmies uz savu pieredzi, ieraugām, ka vēl ir tik daudz neapjaustu iespēju... Darba vēl daudz! Laika gaitā nonāksim arī līdz mācību tīkliem, multimediju mācību objektiem, hipertekstuālajai uztverei un dinamiski daudzdimensionālajai hipersaišu atmiņai un domāšanai...

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana