--> 'cookieChoices = {};'

12 aprīlis, 2009

Tiešsaistes klipu veidošana mācību procesā

Tiešsaistes klipu veidošana ir relatīvi jauna un innovatīva metode mācību procesa organizēšanā. Šobrīd tiešasistes servisi (GoView, ScreenCastle, Screencast-O-Matic, u.c.) tiešsaistes režīmā nodrošina augstas kvalitātes videoklipu veidošanu, ierakstu, saglabāšanu un atskaņošanu interneta pārlūkprogrammas logā. Pierasts, ka klipus var veidot skolotājs mācību materiālu izveidei un prezentācijām, bet šobrīd iespējama pilnīgi jauna metode - skolēns, pildot uzdevumu nodarbībā vai mājās, ieraksta uzdevuma izpildes gaitu videoklipā, saglabā to tiešsaistes servisa vietnē (piem., GoView), klipa adresi nosūta skolotājam, nodod koplietošanā citiem darba grupas dalībniekiem, utml.... Skolotājs iegūst iespēju redzēt uzdevuma izpildes gaitu un iespēju to apskatīt arī pēc stundas, kādā citā piemērotā laika momentā... Sen zināma iespēja pilnīgi jaunā variācijā!

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana