--> 'cookieChoices = {};'

13 aprīlis, 2009

Google kalendāra izmantošanas iespējas

Google kalendārs - pirmajā mirklī šķiet, ka kalendārs kā jau kalendārs, tikai izvietots internetā. Tomēr nav tik elementāri, jo šo kalendāru mācību procesā var izmantot visai dažādi:
  • parastais ikdienas kalendārs;
  • dienas nodarbību plāns kabinetā (attēlā);
  • skolas vai klases notikumu kalendārs (darba plānojums, sēdes, sanākmses, utt.);
  • jau notikušu pasākumu reģistrācija ar īsiem to aprakstiem;
  • stundu tematiskais plāns (nebūs katru gadu jāveido no jauna);
  • kabinetu noslodzes kalendārs;
  • datorklasēs notikušo nodarbību reģistrācijas kalendārs;
  • interaktīvo tāfeļu izmantošanas grafiks;
  • utml.
Laikam jau šīs nebūs vienīgās tiešsaistes kalendāra izmantošanas idejas. Laika gaitā radīsies arī citi pielietojumi, tomēr varbūt, kā kādā brīdī var noderēt...

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana